Aboutus Gloves PFS

เกี่ยวกับเรา

PROFESS SUPPLY
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย ก่อตั้งกิจการขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 7 ปี ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัดให้บริการรับผลิต และจัดจำหน่ายถุงมือ ภายใต้แบรนด์ลิขสิทธิ์ Glove PFS เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมา- อย่างต่อเนื่อง โดยมีตั้งแต่ถุงมือไนไตร (Nitrile) ถุงมือยางธรรมชาติ (Latex) ชนิดมีแป้งและไม่มีแป้ง

  ถุงมือทุกชนิดภายใต้แบรนด์ลิขสิทธิ์ Glove PFS เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตตรงจากโรงงานและมีมาตรฐานส่งออกทั้งในและนอกประเทศ ผ่านกระบวนการตรวจเทสลมรั่วทุกชิ้นก่อนบรรจุลงกล่องหรือถุง เราเน้นถุงมือที่มีคุณภาพในการสวมใส่ ทนทาน ใช้งานเบาสบายมือ เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าที่มีคุณภาพและราคาที่ย่อมเยาว์

PROFESS SUPPLY
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย ก่อตั้งกิจการขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 7 ปี ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัดให้บริการรับผลิต และจัดจำหน่ายถุงมือ ภายใต้แบรนด์ลิขสิทธิ์ Glove PFS เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมา- อย่างต่อเนื่อง โดยมีตั้งแต่ถุงมือไนไตร (Nitrile) ถุงมือยางธรรมชาติ (Latex) ชนิดมีแป้งและไม่มีแป้ง

  ถุงมือทุกชนิดภายใต้แบรนด์ลิขสิทธิ์ Glove PFS เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตตรงจากโรงงานและมีมาตรฐานส่งออกทั้งในและนอกประเทศ ผ่านกระบวนการตรวจเทสลมรั่วทุกชิ้นก่อนบรรจุลงกล่องหรือถุง เราเน้นถุงมือที่มีคุณภาพในการสวมใส่ ทนทาน ใช้งานเบาสบายมือ เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าที่มีคุณภาพและราคาที่ย่อมเยาว์